Bàrdachd

Picture1Gu ruige seo, chaidh ochd leabhraichean de bàrdachd le Ruaraidh MacThòmais fhoillseachadh:

  • An Dealbh Briste (1951)
  • Eadar Samhradh is Foghar (1967)
  • An Rathad Cian (1970)
  • Saorsa agus an Iolaire (1977)
  • Creachadh na Clàrsaich (1982)
  • Smeur an Dòchais (1991)
  • Meall Garbh (1995)
  • Sùil air Fàire (2007)

Gliog air ceanglaichean gu h-ìosal airson èisdeachd ri Ruaraidh MacThòmais a’ leughadh a bhàrdachd aige fhèin (clàraidhean-fuaim bho Tobar an Dualchais):